Coláiste na hInnealtóireachta, Ollscoil King Saud

Doha Hashem
2023-08-16T13:28:43+00:00
Aisling Ibn Sirin
Doha HashemLéitheoir profaí: Ioslam19 Eanáir, 2023Nuashonrú is déanaí: 9 mhí ó shin

جامعة الملكسعود “>An bhfuil tú ag lorg clár innealtóireachta a sholáthraíonn eolas teoiriciúil agus praiticiúil? An bhfuil suim agat i gcoláiste a bhfuil cáil idirnáisiúnta barr feabhais air? Ná bí ag súil le Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud! Sa bhlagmhír seo, déanfaimid iniúchadh ar cad a dhéanann an coláiste seo chomh speisialta agus cén fáth a bhféadfadh sé a bheith ina rogha iontach do do thodhchaí.

Coláiste na hInnealtóireachta, Ollscoil King Saud

Bunaíodh Coláiste na hInnealtóireachta i 1382 AH (1962) mar chomhthionscadal idir an tÚdarás Náisiúnta um Chreidiúnú agus Meastóireacht Acadúil agus Coláiste na Baitsiléir Eolaíochta. Tá cláir Choláiste na hInnealtóireachta - Ollscoil King Saud creidiúnaithe. Cuireann an coláiste cláir éagsúla ar fáil, lena n-áirítear innealtóireacht cheimiceach, shibhialta, leictreach, mheicniúil agus peitriliam. Bhí poist riaracháin éagsúla ag an Dr. Khaled, lena n-áirítear Déan Choláiste na nDisciplíní Innealtóireachta, sna 32 ollscoil atá ann faoi láthair i Ríocht na hAraibe Sádaí (KSA), arbh í Ollscoil King Saud (KSU) an chéad cheann díobh. Tá an tAonad Alumni agus Fostaíochta - Coláiste na hInnealtóireachta - Ollscoil King Saud ar fáil dóibh siúd atá ag lorg eolais faoi fhostaíocht nó ar mian leo nascadh le céimithe eile.

Cé mhéad ráta glactha innealtóireachta ag Ollscoil King Saud?

Tá ráta glactha 95% ag Coláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud atá níos airde ná an meánráta glactha d’ollscoileanna ar fud an domhain. Tá cáil ar Ollscoil King Saud as a cláir láidre innealtóireachta agus léiríonn an ráta glactha sin é sin.

Cuireann Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud éagsúlacht clár fochéime agus iarchéime san innealtóireacht ar fáil, lena n-áirítear innealtóireacht bhithleighis, leictreach, meicniúil agus bogearraí. Cuireann an coláiste éagsúlacht clár iarchéime ar fáil freisin, mar chéimeanna dochtúireachta san innealtóireacht.

Ollscoil King Saud Is tréimhse athbhreithnithe 9 seachtaine agus 8 seachtaine é an próiseas iarratais. Nuair a bheidh an t-ordú críochnaithe, seoltar chuig an roinn foilsitheoireachta é le haghaidh formáidithe agus priontála. Cuirtear chuig an gcoláiste ansin é le haghaidh athbhreithnithe. Tógann Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud 2 (255) seachtaine chun an t-iarratas a phróiseáil agus 3 (282) seachtaine chun athbhreithniú a dhéanamh air. As 142 ollscoil san Araib Shádach, tá Ollscoil King Saud sa tríú háit i dtéarmaí ráta glactha innealtóireachta.

Cad é an ráta glactha i gColáiste na hInnealtóireachta?

Is é an ráta glactha do Choláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud ná 75%. Ciallaíonn sé seo nach nglacfar isteach sa choláiste ach le 100 mac léinn as gach 75 a dhéanann iarratas.

Mar gheall ar an ráta glactha ard, is áit iontach é Coláiste na hInnealtóireachta chun staidéar a dhéanamh ar innealtóireacht. Chomh maith le bheith creidiúnaithe ag an mBord Creidiúnaithe Náisiúnta um Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (NABET), tá roinnt dámhachtainí agus duaiseanna ag Coláiste na hInnealtóireachta dá ainm. Ina measc seo tá rangú sa 14ú háit ar domhan i dtéarmaí líon na bpaitinní SAM a comhdaíodh, 10000ú sna Stáit Aontaithe i dtéarmaí líon na bpaitinní a comhdaíodh, agus 101-200ú háit ar domhan i dtéarmaí rátálacha ollscoile domhanda.

Chomh maith lena fheidhmíocht acadúil den scoth, tá costas staidéir in Ollscoil King Saud inacmhainne go leor freisin. Le liosta iomlán de na rátaí teagaisc agus faisnéis faoi dheiseanna cúnaimh airgeadais a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh Gréasáin an choláiste.

Cé mhéad céatadán is gá chun dul isteach Coláiste na hInnealtóireachta Ollscoil Rí Abdulaziz؟

Is ollscoil ard-mheas í Ollscoil King Saud a bhfuil stair shaibhir aici. Chun dul isteach i nDámh na hInnealtóireachta, ní mór duit GPA de 3.75 a bheith agat nó tá 75% de do ghráid sna cúrsaí a ndearna tú staidéar orthu san ollscoil rangaithe mar “mhaith” nó “an-mhaith”. Ina theannta sin, ní mór céim bhaitsiléara san innealtóireacht shibhialta ó institiúid aitheanta a bheith déanta agat. Tá Ollscoil King Saud ar cheann den bheagán ollscoileanna san Araib Shádach a thairgeann scoláireacht iomlán maoinithe do mhic léinn idirnáisiúnta.

Cad iad na réimsí innealtóireachta?

Bunaíodh Coláiste na hInnealtóireachta i 1382 AH (1962) mar chomhthionscadal idir an tÚdarás Náisiúnta um Chreidiúnú agus Meastóireacht Acadúil agus Comhairle na Breataine. Tá gach clár coláiste creidiúnaithe ag an mBord Creidiúnaithe Náisiúnta um Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (NABET). Cuireann an coláiste cláir éagsúla ar fáil i réimsí éagsúla innealtóireachta d’innealtóirí. Is iad cuid de na réimsí staidéir a thairgeann an coláiste ná Innealtóireacht Mheicniúil amhail anailís struchtúrach bheacht, cóireáil teasa, tástáil mheicniúil agus chruas, meicnic sreabhán, aistriú agus rialú teasa, agus innealtóireacht mheicniúil. Faigh tuilleadh eolais faoin gcoláiste agus a chuid clár ar shuíomh Gréasáin an choláiste.

Cé mhéad atá ar an luach saothair ag Ollscoil King Saud?

Ag Ollscoil King Saud, tugtar luach saothair do mhic léinn as a rath acadúil le pacáiste scoláireachta flaithiúil. Tá dámhachtainí bunaithe ar rath acadúil agus tá siad dírithe ar mhic léinn fochéime Araib nó idirnáisiúnta. Cuireann Scoláireachtaí Ollscoil King Saud clúdach iomlán ar tháillí teagaisc ar fáil do mhic léinn, mar aon le stipinn, tithíocht, árachas agus aertháillí do mhic léinn a nglactar leo. Chomh maith leis na luach saothair flaithiúla seo, cuireann Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud tuarastal iomaíoch agus raon deiseanna ar fáil do mhic léinn éirimiúla chun taithí a fháil ina réimse staidéir.

An bhfuil an ráta tábhachtach san innealtóireacht?

B’fhéidir go gceapfadh go leor daoine gurb é an ráta aighneachta do chlár innealtóireachta an fachtóir is tábhachtaí agus iad ag smaoineamh ar fhreastal nó gan freastal. Mar sin féin, ní amhlaidh a bhíonn i gcónaí. Go deimhin, tá cáilíocht an chláir agus na dáimhe ar chuid de na fachtóirí is tábhachtaí agus coláiste innealtóireachta á roghnú.

Is institiúid Araibeach í Ollscoil King Saud a thairgeann éagsúlacht clár innealtóireachta. Tá cuid de na cláir seo an-iomaíoch, rud a d’fhéadfadh go gcreidfeadh roinnt mac léinn go bhfuil ráta an chláir níos tábhachtaí ná cáilíocht an chláir. Mar sin féin, tá stair ag Ollscoil King Saud innealtóirí ardchaighdeáin a tháirgeadh, agus tá gairmithe taithí ag an gcoláiste freisin atá tiomanta do theagasc agus do thaighde. Mar sin, is cuma cé chomh iomaíoch is atá an clár, beidh mic léinn a roghnaíonn freastal ar Ollscoil King Saud in ann céim innealtóireachta cáilíochta a thuilleamh.

Riachtanais iontrála chuig an gColáiste Innealtóireachta, Ollscoil King Saud

Cuireann Coláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud cláir fochéime ar fáil san eolaíocht, sa tsláinte, sna daonnachtaí agus sa tsochaí. I measc ollscoileanna Arabacha, meastar go bhfuil a chláir leighis ar na cinn is fearr ar domhan. Chun a bheith incháilithe le haghaidh iontrála chuig an gcoláiste, ní mór d'iarratasóirí céim bhaitsiléara ó institiúid chreidiúnaithe a bheith acu. Is iad na riachtanais ghinearálta d’iarratasóirí fochéime ná go gcaithfidh tú a bheith 18 mbliana d’aois agus gan a bheith os cionn 25 bliain d’aois. Is gá freisin cóiríocht a sholáthar (do mhic léinn amháin) agus torthaí cuí i gceistneoir J. Akhtar Hussain 1 agus Parvez ar RFI agus ceanglais.

Is é cód iontrála KAUST ná 4107. Ní ghlacfar ach le scóir oifigiúla TOEFL nó IELTS. Glacfar freisin le scóir TOEFL nó IELTS do thástálacha arna riar ag institiúid oideachais. Má tá suim agat staidéar a dhéanamh ar innealtóireacht in Ollscoil King Saud, déan cinnte d’fhoirm iarratais agus na doiciméid riachtanacha a chur isteach roimh an spriocdháta 15 Nollaig, 2022.

Majors innealtóireachta, Ollscoil King Saud do Mhná

Ag Ollscoil King Saud, tá éagsúlacht de mhóreolaithe innealtóireachta le roghnú astu. Áirítear orthu seo innealtóireacht cheimiceach, innealtóireacht shibhialta, innealtóireacht leictreach agus leictreonach, innealtóireacht mheicniúil, agus innealtóireacht bogearraí. Ina theannta sin, cuireann KSU roinnt comhchéimeanna ar fáil le hollscoileanna eile, lena n-áirítear comhchéim san innealtóireacht shibhialta le hInstitiúid Teicneolaíochta Georgia.

Cuireann an coláiste roinnt clár ar fáil freisin atá deartha go sonrach do mhná. Ina measc tá comhchéim san innealtóireacht shibhialta le hOllscoil George Washington agus comhchéim san innealtóireacht shibhialta le hOllscoil Missouri. Ina theannta sin, cuireann Ollscoil King Saud roinnt clár ar fáil atá deartha go sonrach do mhic léinn baineanna. Áirítear leo clár sna heolaíochtaí bia agus talmhaíochta agus clár sna heolaíochtaí ríomhaireachta agus faisnéise.

Ar an iomlán, is rogha iontach í Ollscoil King Saud do mhic léinn ar spéis leo oideachas san innealtóireacht a dhéanamh. Cuireann an coláiste éagsúlacht clár agus majors ar fáil atá oiriúnach do dhuine ar bith atá ag iarraidh gairm bheatha san innealtóireacht a dhéanamh.

Maoir innealtóireachta ag Ollscoil King Abdulaziz

Cuireann Coláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud éagsúlacht mhór innealtóireachta ar fáil, gach ceann acu lena sraith uathúil féin buntáistí agus míbhuntáistí.

I measc cuid de na majors is mó tóir tá innealtóireacht shibhialta, innealtóireacht peitriliam, innealtóireacht thionsclaíoch, agus innealtóireacht mheicniúil.

Tá a sraith buntáistí agus míbhuntáistí féin ag gach mórshraith, mar sin tá sé tábhachtach smaoineamh go cúramach ar an gceann atá ceart duitse. Mar shampla, bíonn claonadh ag maoir innealtóireachta sibhialta a bheith cothrom go maith, le scileanna i réimsí teoiriciúla agus praiticiúla araon. Mar sin féin, b'fhéidir nach bhfuil siad eolach ar réimsí ar leith den innealtóireacht peitriliam, rud a d'fhéadfadh a bheith tábhachtach duit má tá sé beartaithe agat oibriú sa réimse seo.

Ar an gcaoi chéanna, tá móruaisle innealtóireachta tionsclaíocha inniúil ach b'fhéidir nach bhfuil an t-eolas teoiriciúil atá ag teastáil le haghaidh roinnt clár iarchéime acu. Ar an ábhar sin, is smaoineamh maith é go minic mórsprioc innealtóireachta tionsclaíoch a chomhcheangal le clár iarchéime i réimse eile.

I measc na nithe eile is gá a chur san áireamh agus mórshiúl innealtóireachta á roghnú tá fáil ar oiliúint agus ar dheiseanna fostaíochta. Cuireann formhór na gcoláistí agus na n-ollscoileanna cláir ar fáil a ligeann do mhic léinn taithí fíor-dhomhain a fháil agus iad ar scoil. Is sócmhainn luachmhar é seo, mar cabhróidh sé leat na scileanna a fhorbairt a theastaíonn uait le bheith rathúil san ionad oibre.

Ábhair Innealtóireachta Tionscail, Ollscoil King Saud

Má tá suim agat i staidéar a dhéanamh ar ábhair Innealtóireachta Tionscail ag Ollscoil King Saud, a bheith cinnte a sheiceáil amach láithreán gréasáin an chláir. Tá saibhreas faisnéise ar fáil ar an suíomh Gréasáin, lena n-áirítear forbhreathnú ar an gclár Ábhair Innealtóireachta Tionscail, riachtanais iontrála, agus na cineálacha cúrsaí a thairgtear. Is féidir leat faisnéis a fháil freisin faoi chúnamh airgeadais agus struchtúr táillí teagaisc. Ar deireadh, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le foireann an chláir le haon cheisteanna atá agat.

Leas-Déan ar Choláiste na hInnealtóireachta, Ollscoil King Abdulaziz

Leas-Déan ar Choláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud i Riyadh, tá cúlra ag an Dr Turki Al-Ghamdi i riarachán gnó ó Ollscoil King Abdulaziz. Faoi láthair tá sé ina Ollamh Comhlach le hInnealtóireacht Bhogearraí i gColáiste na gCóras Ríomhaireachta agus Bainistíochta ag Ollscoil Ioslamach Madinah. I measc leasanna taighde an Dr Al-Ghamdi tá iontaofacht bogearraí, tástáil bogearraí, agus modheolaíochtaí forbartha bogearraí. Tá go leor páipéar taighde foilsithe aige sna réimsí seo agus ghlac sé páirt i go leor comhdhálacha idirnáisiúnta. Mar Leas-Déan ar Choláiste na hInnealtóireachta, tá an Dr Al-Ghamdi freagrach as riarachán iomlán an choláiste. Tá ról ceannaireachta aige freisin i bhforbairt agus i bhfeabhsú churaclaim an choláiste.

Coláiste Innealtóireachta Ualaithe, Ollscoil King Saud

Tá an t-ionad tógála meáchain ar a dtugtar an Coláiste Innealtóireachta lonnaithe in Ollscoil King Saud. Bunaithe i 1962, tá cáil ar an gcoláiste seo as a fheabhas i gcláir innealtóireachta. I measc an iliomad clár a thairgtear Sc.

Cláir an Choláiste Innealtóireachta - Ollscoil King Saud.

Tá go leor ball dáimhe cáiliúla ag an gcoláiste, lena n-áirítear Ibrahim Al Harkan, ollamh cúnta san innealtóireacht thionsclaíoch ag Ollscoil King Saud. Tá céim Bhaitsiléara ag Al-Harkan.

s.

in Innealtóireacht Thionsclaíoch ó Ollscoil Utah agus M.

mé.

in Innealtóireacht Thionsclaíoch ó Ollscoil Illinois ag Urbana-Champaign. Faoi láthair tá sé ina Eagarthóir Comhlach ar an Journal of Production Management agus ina bhall de Bhord Eagarthóireachta an International Journal of Production Economics. Feidhmíonn sé freisin mar Chathaoirleach ar an gClár Bainistíochta Teicneolaíochta Déantúsaíochta ag Ollscoil King Saud agus mar bhall den Chomhairle Eolaíochta Idirnáisiúnta. Is cumhacht d’oideachas innealtóireachta é Coláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud, agus is fiú go mór do chuid ama cuairt a thabhairt ar an gcampas agus rang nó dhó a ghlacadh!

Innealtóireacht Aerloingseoireachta, Ollscoil King Saud

Cuireann Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud cláir éagsúla ar fáil i réimse na hinnealtóireachta aeraspáis. Áiríonn an roinn seo cuid de na hinnealtóirí aerloingseoireachta is fearr sa Ríocht agus tá stair níos mó ná 100 bliain aici. Áirítear ar chláir an choláiste seo Baitsiléir Eolaíochta in Innealtóireacht Aeraspáis. Más spéis leat slí bheatha a bhaint amach san innealtóireacht aeraspáis, seo é an coláiste duit.

Ina theannta sin, tá an coláiste creidiúnaithe ag an mBord Creidiúnaithe um Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (ABET), rud a chiallaíonn go bhfuil na caighdeáin is airde bainte amach ag a chuid clár ar fad. Má tá tú ag lorg coláiste ardchaighdeáin le cláir den scoth, ná bí ag súil le Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud.

Plean an Choláiste Ailtireachta agus Pleanála, Ollscoil King Saud

Tá cláir éagsúla ag Coláiste na hInnealtóireachta ag Ollscoil King Saud a chabhróidh leat na scileanna agus an t-eolas a fháil a theastaíonn uait le go n-éireoidh leat sa mhargadh domhanda.

Is clár amháin dá leithéid é an Coláiste Ailtireachta agus Pleanála, agus cuireann sé cúrsaí éagsúla ar fáil a ullmhóidh tú do ghairm bheatha san ailtireacht nó san eolaíocht foirgníochta.

I measc an iliomad cúrsaí atá ar fáil sa choláiste tá ailtireacht, innealtóireacht agus bainistíocht tógála. Is féidir leat cláir a fháil freisin a dhíríonn ar ailtireacht ghlas, dearadh inbhuanaithe, agus teicneolaíocht tógála cliste.

Más spéis leat slí bheatha a bhaint amach san ailtireacht nó sna heolaíochtaí foirgníochta, is é Coláiste na hInnealtóireachta in Ollscoil King Saud an áit iontach duit.

Tá súil againn gur thug an blag seo tuiscint níos fearr duit ar an gColáiste Ailtireachta agus Pleanála in Ollscoil King Saud agus ar an iliomad clár atá ar fáil duit. Má tá aon cheist agat, ná bíodh drogall ort teagmháil a dhéanamh linn.

Nasc gairid

Fág trácht

ní fhoilseofar do sheoladh r-phoist.Cuirtear réimsí éigeantacha in iúl le *


Téarmaí tráchtaireachta:

Is féidir leat an téacs seo a chur in eagar ó "Painéal LightMag" chun na rialacha tuairimí ar do shuíomh a mheaitseáil