Staidéar féidearthachta ar thionscadal dáileacháin, agus cad a thagann i ndiaidh an staidéir féidearthachta?

mohamed elsharkawy
2024-02-17T20:22:04+00:00
eolas ginearálta
mohamed elsharkawyLéitheoir profaí: admin28 Meán Fómhair, 2023Nuashonrú is déanaí: 3 mhí ó shin

Staidéar féidearthachta ar thionscadal dáileacháin

Tugann Staidéar Féidearthachta an Tionscadail Dáilte deis inmharthana do lucht gnó ar mian leo a dtionscadail féin a thosú i réimse na gceiliúradh agus na n-imeachtaí. Tá sé mar aidhm ag an tionscadal seo dáileadh nuálach agus tarraingteach a sholáthar do bhreitheanna agus póstaí.

Trí na céimeanna seo a leanúint, is féidir leo siúd ar mian leo gnó dáileacháin a thosú an t-eolas is gá a fháil ar conas seandachtaí agus dáiltí a cheannach ó sholáthraithe iontaofa. Ina theannta sin, is féidir leo seastáin oiriúnacha a cheannach chun na dáiltí seo a thaispeáint ar bhealach tarraingteach agus álainn.

Is sainairíonna é an staidéar féidearthachta don tionscadal Dáilte ná gur smaoineamh é atá éasca le cur i bhfeidhm agus le feidhmiú, agus ligeann sé do dhaoine ar fearr leo oibriú ón mbaile brabús a dhéanamh as a gcuid táirgí a dhíol ar líne. A bhuí le suíomhanna meán sóisialta agus ríomhthráchtála, is féidir leis an ngnó teacht ar raon leathan custaiméirí féideartha.

Ina theannta sin, tá go leor tuarascálacha agus staidéir réamhdhéanta ar fáil a chabhraíonn le lucht gnó anailís a dhéanamh ar indéantacht an tionscadail agus meastachán a dhéanamh ar an infheistíocht riachtanach agus ar na brabúis ionchasacha sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Áiríonn na tuarascálacha seo faisnéis luachmhar agus teimpléid réamhdhéanta atá oiriúnach do chineálacha éagsúla tionscadal.

Jadwa - Sada Al Umma Blag

Cad iad na cineálacha staidéir féidearthachta?

 1. Staidéir féidearthachta comhshaoil:
  Baineann an staidéar seo le hiarmhairtí comhshaoil ​​féideartha an tionscadail bheartaithe a mheas. Déantar anailís ar na tionchair ar thalamh, ar acmhainní uisce agus ar an gcomhshaol nádúrtha, d’fhonn a chinntiú go gcuirtear an tionscadal i bhfeidhm ar bhealach inbhuanaithe agus i gcomhréir le dlíthe comhshaoil.
 2. Staidéir féidearthachta dlíthiúla:
  Díríonn an staidéar seo ar ghnéithe den dlí agus den reachtaíocht a bhaineann leis an tionscadal a mheas. Áirítear leis anailís ar cheadanna riachtanacha, ceadúnais, agus dlíthe náisiúnta agus áitiúla a bhaineann leis an tionscadal. Tá sé mar aidhm ag an anailís seo comhlíonadh na ndlíthe a chinntiú agus fadhbanna dlíthiúla féideartha a sheachaint sa todhchaí.
 3. Staidéir féidearthachta margaíochta:
  Baineann an staidéar seo le hanailís a dhéanamh ar an margadh, ar riachtanais tomhaltóirí agus ar iomaíocht fhéideartha. Tá sé mar aidhm ag an anailís seo na seansanna go n-éireoidh leis an tionscadal a chinneadh agus straitéis mhargaíochta chuí a chinneadh chun custaiméirí a mhealladh.
 4. Staidéir féidearthachta teicniúla:
  Áiríonn an staidéar seo measúnú a dhéanamh ar indéantacht an tionscadail a chur i bhfeidhm ó thaobh teicniúil de. Déantar anailís ar an trealamh, na hacmhainní daonna agus an taithí atá ag teastáil chun an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil. Tá sé mar aidhm ag an anailís seo féidearthacht theicniúil chur i bhfeidhm an tionscadail a chinneadh.
 5. Staidéir féidearthachta airgeadais:
  Baineann an staidéar seo le hanailís airgeadais an tionscadail bheartaithe. Áiríonn sé seo meastachán a dhéanamh ar chostais, ar ioncam ionchais, agus ar bhrabúis ionchasacha an tionscadail sa ghearrthéarma agus san fhadtéarma. Tá sé mar aidhm ag an anailís seo féidearthacht airgeadais an tionscadail a chinneadh agus a infheistíochtaí a mheas.
 6. Staidéir féidearthachta sóisialta:
  Díríonn an staidéar seo ar anailís a dhéanamh ar thionchair shóisialta ionchasacha an tionscadail. Déantar measúnú ar thionchair ar an bpobal áitiúil, ar chultúr, ar fhostaíocht agus ar fhorbairt eacnamaíoch, agus é mar aidhm inbhuanaitheacht agus tionchar sóisialta dearfach an tionscadail a chinneadh.

Cad iad na tréithe a bhaineann le staidéar féidearthachta?

1- Buartha faoin todhchaí: Féachann an staidéar féidearthachta le smaointe infheistíochta a d’fhéadfadh maireachtáil ar feadh i bhfad a mheas. Mar sin, luíonn tábhacht an staidéir féidearthachta chun an leas is mó a bhaint as an tionscadal.

2- Cúnamh le cinnteoireacht: Cuidíonn an staidéar féidearthachta le hanailís a dhéanamh ar na fachtóirí go léir a bhaineann leis an tionscadal, amhail fachtóirí eacnamaíocha, teicniúla, dlíthiúla agus sceidealaithe. Mar sin, cabhraíonn sé leis na deiseanna infheistíochta atá ar fáil a roghnú ar bhealach ceart soiléir.

3- Bailíocht an smaoineamh infheistíochta a chinneadh: Tá sé mar aidhm ag an staidéar féidearthachta bailíocht an smaoineamh infheistíochta don tionscadal a chinneadh. Mar sin, is féidir cinneadh a dhéanamh an tionscadal a thosú nó é a sheachaint mura n-éiríonn leis an smaoineamh infheistíochta.

4- Faisnéis theicniúil agus eacnamaíoch a sholáthar: Soláthraíonn an staidéar féidearthachta freisin faisnéis theicniúil, eacnamaíoch, oibriúcháin, dhlíthiúil, ama agus teicneolaíochta don tionscadal. Soláthraíonn sé seo meastachán garbh don infheisteoir ar an méid ama a thógfaidh sé chun an tionscadal a chur chun feidhme agus cibé an gcomhlíonann an tionscadal ceanglais dhlíthiúla agus réalaíocha an mhargaidh sprice.

staidéar tionscadail roisín - Sada Al Umma blog

Cé a dhéanann staidéar féidearthachta?

Is céim riachtanach é an staidéar féidearthachta sa phróiseas chun tionscadail a fhorbairt agus cistí a infheistiú. Tríd an staidéar seo, déantar anailís ar ghnéithe éagsúla den tionscadal agus déantar measúnú ar a indéantacht airgeadais agus eacnamaíoch sula gcuirtear tús lena chur chun feidhme.

Go deimhin, tá roghanna iomadúla ann chun staidéar féidearthachta a ullmhú. Is féidir le húinéir an tionscadail coincheap tosaigh a ullmhú don staidéar bunaithe ar a thaithí agus a eolas ar an tionscadal agus ar a spriocmhargadh. Féadfaidh sé dul i gcomhairle le saineolaithe agus comhairleoirí freisin chun an cúnamh is gá a fháil agus an staidéar á ullmhú.

Ina theannta sin, is féidir staidéir féidearthachta réamhullmhaithe do thionscadail chomhchosúla a úsáid freisin. Is gnách go soláthraíonn eintitis na staidéir seo a spreagann tionscadail nua agus a chuireann ar fáil d’infheisteoirí ionchasacha iad. Mar sin féin, ní mór go n-áireofaí sna staidéir seo tionscadail a cuireadh i láthair cheana, a d’fhéadfadh a bheith traidisiúnta agus nach n-oireann go maith don smaoineamh tionscadail nua.

Go ginearálta, is féidir brath ar oifigí comhairliúcháin chun an staidéar féidearthachta a ullmhú, toisc go bhfuil taithí agus speisialtóireacht ag na hoifigí sin sa réimse seo. Mar sin féin, ba chóir a thabhairt faoi deara go bhfuil costas breise ag baint le húsáid an úinéara tionscadail as oifig chomhairliúcháin chun an staidéar a ullmhú.

Go ginearálta, meastar gur uirlis thábhachtach an staidéar féidearthachta chun indéantacht an tionscadail a chinntiú agus na brabúis ionchasacha a bhaint amach. Braitheann cur i bhfeidhm an staidéir seo ar thaithí úinéara an smaoineamh, sainchomhairleoirí, nó staidéir roimhe seo. A bhuí leis, déantar anailís ar gach gné den tionscadal, lena n-áirítear measúnú ar rioscaí, costais agus an toradh a bhfuiltear ag súil leis, rud a chabhraíonn leis an bhfiontraí an cinneadh ceart a dhéanamh roimh infheistíocht a dhéanamh sa tionscadal.

Cad é an difríocht idir plean gnó agus staidéar féidearthachta?

Is é an staidéar féidearthachta an chéad chéim chun tionscadal nua a bhunú, toisc go ndíríonn sé ar anailís a dhéanamh ar ghnéithe éagsúla den tionscadal chun a indéanta agus a n-acmhainneacht rathúlachta a chinneadh. Áirítear orthu seo gnéithe eacnamaíocha, airgeadais, margaíochta agus teicniúla. Braitheann an staidéar féidearthachta ar thaighde cúramach agus ar fhaisnéis chruinn chun an costas agus an t-ioncam a mheas, chomh maith le hionchais an tionscadail amach anseo.

Ar an láimh eile, tagann an plean gnó tar éis don staidéar féidearthachta a bheith críochnaithe agus cinntear indéantacht an tionscadail. Tar éis do rudaí a bheith soiléir agus fís shoiléir don tionscadal a chriostalú, is féidir plean gníomhaíochta mionsonraithe a ullmhú chun cuspóirí an tionscadail a bhaint amach. Tá sé mar aidhm ag an bplean gníomhaíochta pleananna soiléire sonracha a bhunú le haghaidh gníomhaíochta agus cur i bhfeidhm a eagrú amach anseo. Áirítear ar na pleananna sin na sonraí is gá chun an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil, lena n-áirítear tascanna, acmhainní, amlínte, costais, agus rioscaí féideartha.

Le tacaíocht ón Múnla Gnó, is féidir fís ghairid den tionscadal a fhorbairt agus a scríobh ar leathanach amháin. Úsáidtear an “Canbhás Múnla Gnó” chun príomhghnéithe an tionscadail a shainiú. Is uirlis éifeachtach é an tsamhail ghnó chun breisluach an tionscadail a thuiscint agus chun modhanna a shainiú dá chur i bhfeidhm.

Cad iad na cúig tháscaire a bhaineann le staidéar féidearthachta rathúil?

 1. Glanluach Reatha (NPV): Tá NPV ar cheann de na táscairí is infheicthe agus is coitianta i staidéar féidearthachta tionscadail. Ríomhtar é trí luach iomlán na gcostas todhchaí a dhealú ó luach reatha iomlán na gcostas. Má tá an luach NPV dearfach, léiríonn sé seo go bhfuil an tionscadal indéanta agus gur fiú an infheistíocht.
 2. Tréimhse aisíocaíochta caipitil: Tagraíonn an tréimhse aisíoca caipitil don fhad a thógann sé ar an tionscadal na hinfheistíochtaí tosaigh a caitheadh ​​air a ghnóthú. Má tá an tréimhse aisíocaíochta caipitil gearr, léiríonn sé seo go bhfuil an tionscadal in ann torthaí airgeadais a bhaint amach go tapa.
 3. Anailís Airgeadais Brabús agus Caillteanas Ionchais: Áirítear le hanailís airgeadais meastachán a dhéanamh ar an méid a bhfuiltear ag súil a bhaintear as an tionscadal agus meastachán a dhéanamh ar na costais ionchasacha a bhaineann le feidhmiú an tionscadail. Cuidíonn an anailís seo le brabúsacht an tionscadail a mheas agus toradh eacnamaíoch a bhaint amach.
 4. Sreabhadh airgid a bhfuiltear ag súil leis: Tá sé mar aidhm ag an anailís ar shreabhadh airgid a bhfuiltear ag súil léi na cistí a shreabhfaidh isteach sa tionscadal agus a éireoidh as le linn tréimhse ar leith a mheas, chun comhoiriúnacht an mhaoinithe a mheas agus chun cothromaíocht airgeadais a bhaint amach.
 5. Struchtúr eagraíochtúil agus méid an tsaothair riachtanach: Ní mór anailís chomhtháite ar an struchtúr eagraíochtúil a theastaíonn chun an tionscadal a oibriú a bheith sa tuarascáil staidéir féidearthachta, chomh maith le meastachán ar mhéid an tsaothair riachtanach. Cuidíonn sé seo le meastachán a dhéanamh ar na costais a bhaineann le bainistíocht agus teacht ar an gcothromaíocht idéalach idir cáilíocht agus costas.

2019 09 17 233608 - blag macalla an Náisiúin

Cad a thagann tar éis an staidéir féidearthachta?

 1. Ráiteas a ullmhú:
  Sa chéim seo, déantar athbhreithniú agus doiciméadú ar thorthaí an staidéir indéantachta. Dírítear ar anailís a dhéanamh ar na sonraí agus na conclúidí ar thángthas orthu sa staidéar chun a chinntiú go n-éireoidh leis an tionscadal nó go dteipfidh air. Áirítear sa ráiteas seo freisin gnéithe airgeadais agus eacnamaíocha an tionscadail.
 2. Socraigh méid an tionscadail:
  Sa chéim seo, socraítear an méid táirgeachta, an gnáth-acmhainn táirgthe, an acmhainn uasta, agus na leathnú a bhfuiltear ag súil leo tar éis cur i bhfeidhm an tionscadail. Tá sé mar aidhm aige seo acmhainn an tionscadail a chinneadh chun dul san iomaíocht sa mhargadh agus freastal ar éileamh ionchasach.
 3. Gné margaíochta:
  Áiríonn an chéim seo gach próiseas a bhaineann le margaíocht an tionscadail. Déantar anailís ar an mbranda, roghnaítear an lógó cuí, déantar seirbhís do chustaiméirí agus fógraíocht. Tá an staidéar féidearthachta margaíochta ar cheann de na príomhchéimeanna chun rath a bhaint amach agus chun leanúnachas an tionscadail a chinntiú.
 4. Gné theicniúil:
  Sa chéim seo, dírítear ar shonraí teicniúla an tionscadail. Áirítear leis seo measúnú a dhéanamh ar na riachtanais teicneolaíochta agus bonneagair a theastaíonn chun an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil.
 5. plean oibre:
  Tar éis an staidéir féidearthachta, ullmhaítear plean gnó mionsonraithe don tionscadal. Sainmhínítear cuspóirí agus straitéisí tionscadail agus cinntear na gníomhartha is gá chun iad a bhaint amach laistigh de thréimhse ama ar leith. Is cuid riachtanach é plean gnó a fhorbairt chun a chinntiú go gcuirfear an tionscadal i bhfeidhm go rathúil de réir an sceidil atá leagtha síos.

An bhfuil gaol idir an staidéar féidearthachta, an bhainistíocht agus rath an tionscadail?

Léiríonn go leor taighde agus saineolaithe go bhfuil gaol dlúth idir an staidéar féidearthachta, an bhainistíocht agus rath an tionscadail. Tá an staidéar féidearthachta ar cheann de na huirlisí a chuidíonn le cinntí bainistíochta ceart agus éifeachtacha a dhéanamh maidir leis an tionscadal infheistíochta.

Nuair a dhéanann duine ar bith staidéar féidearthachta dá dtionscadal, caithfidh siad go leor fachtóirí riaracháin agus eagraíochtúla a chur san áireamh. Éilíonn sé seo anailís a dhéanamh ar thimpeallacht rialála na cuideachta, struchtúr eagraíochtúil éifeachtach agus cuí a fhorbairt, agus riachtanais airgeadais agus acmhainní daonna a chinneadh.

Ina theannta sin, cuidíonn an staidéar féidearthachta le plean bainistíochta daingean a fhorbairt chun an tionscadal a chur i bhfeidhm go rathúil. Má dhéantar anailís ar staidéar féidearthachta ar an margadh, ar iomaíocht agus ar thaithí cuideachtaí comhchosúla bíonn seans níos fearr ag an tionscadal go n-éireoidh leis.

Maidir le hinbhuanaitheacht, tugann an staidéar féidearthachta deis chun straitéisí bainistíochta a aithint chun inmharthanacht fhadtéarmach an tionscadail a chinntiú. Áirítear leis seo anailís a dhéanamh ar na fachtóirí comhshaoil, dlíthiúla agus eacnamaíocha a d’fhéadfadh tionchar a bheith acu ar an tionscadal, agus riachtanais an tionscadail amach anseo a shoiléiriú.

Trí bheith ag brath ar an staidéar féidearthachta, tá na daoine atá freagrach as an tionscadal in ann cinntí bainistíochta straitéisí a dhéanamh a bhainfidh rath an tionscadail amach. D’fhéadfadh go n-áireofaí leis sin an leachtacht airgeadais riachtanach a sholáthar, straitéisí margaíochta agus cur chun cinn a fhorbairt, agus struchtúr maith bainistíochta a thógáil.

Nasc gairid

Fág trácht

ní fhoilseofar do sheoladh r-phoist.Cuirtear réimsí éigeantacha in iúl le *


Téarmaí tráchtaireachta:

Is féidir leat an téacs seo a chur in eagar ó "Painéal LightMag" chun na rialacha tuairimí ar do shuíomh a mheaitseáil